Om oss   Tjenester   Nett   Rapporter   Pressemeldinger   Elsikkerhet   Linker   Kontakt oss  
Du er her: Hovedside - Linker
 
 
Linker

Linker eierkommuner:

Bø kommune
Bø i Vesterålen

Sortland kommune
Sortland - den blå byen ved sundet.

Øksnes kommune
Øksnes kommune - en ramsalt opplevelse.


Andre linker:

Altibox
Altibox er et unikt nasjonalt samarbeid av partnere som tilbyr fiberoptiske bredbåndsløsninger med interaktivt tv, lynraskt internett og gratis tellerskritt i én og samme fiberkabel. Vesterålskraft Bredbånd AS er en av Altibox partnerne.

Filmer om hvordan det er å jobbe som energioperatør og hvordan man kan ta fagbrev og utdanne seg videre til elkraftingeniør gjennom Y-veien

Grønn boks
Grønn boks er energibransjens informasjonskampanje som viser at energibedriftene er en del av løsningen for fremtidens klimautfordringer.

Elektro Installasjon AS
Autorisert elektro- og teleinstallatør som utfører alle typer elektriske installasjoner i bolig, næringsbygg og industri. Medlem av Norges Elektroentreprenørforbund.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet (DSB)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. De skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. De skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

Energibedriftenes Landsforening (EBL)
EBL – drivkraften i utviklingen av Norge som energinasjon

Energiloven
Energiloven av 1990 gir rammene for organiseringen av kraftforsyningen i Norge

Enova
Enova arbeider for å redusere energibruken ved å gi gratis rådgivning og informasjon om de riktige tiltakene.

ENØK
Enøksentrene i Norge er myndighetenes informasjons- og rådgivningskontorer på enøk, energibruk og miljø. Her finner du informasjon og rådgivning om generell enøk.

Konkurransetilsynet
Konkurransetilsynet har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av konkurransepolitikken i Norge, med utgangspunkt i konkurranseloven og pristiltaksloven.

Norsk Fjernvarmeforening
Norsk Fjernvarmeforening representerer det meste av bedrifter som produserer fjernvarme i Norge.

NVE
Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal sikre en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene, fremme en effektiv kraftomsetning og kostnadseffektive energisystemer og bidra til en effektiv energibruk.

Olje- og energidepartementet 

Les mer om:
     
 
• Webkamera
 
 
     
Vesterålskraft • Strandgata 47 • Postboks 103 • 8401 Sortland
kundeservice@vesteralskraft.no | www.vesteralskraft.no
Sentralbord: 761 12 501 (08:30-15:15)
 

2004-2018 system by NorNet as NorNet-10