Om oss   Tjenester   Nett   Rapporter   Pressemeldinger   Elsikkerhet   Linker   Kontakt oss  
Du er her: Hovedside - Nett - For installatører
 
 
Nettilknytning

I hht §14 i Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg (FEL 1998) skal det før utførelse og endring av elektriske anlegg påbegynnes, sendes melding til sentral tilsynsmyndighet eller den de bemyndiger (dvs. Vesterålskraft Nett for anlegg som ligger i Vesterålskraft sitt forsyningsområde). For mindre endringer kreves det ikke melding.

Med mindre endringer menes endringer som ikke berører vern mot overstrøm herunder vern mot overbelastning og kortslutning.

Dersom innmat i skap/tavle byttes skal dette meldes selv om KV/OV ikke berøres.

Hva skal meldes:


1. All utskilling/sammenslåing av anlegg.
2. All endring av KV/OV. Dvs. bytte/økning/reduksjon og endring av ant. faser.
3. Bytte av skap/tavler eller innmat i disse.
4. Endring som gir forbruksendring.
5. Fast anlegg som forsynes fra strømaggregat.
6. Bruksendring.
7. Tilkobling av utstyr, både for fast eller bevegelig tilkobling, som gir store startstrømmer eller støy tilbake på nettet. Dette kan være utstyr som motorer, hurtiglader for ElBil, likerettere, sveiseapparat ol. Alt utstyr som tilkobles strømnettet skal være godkjent ihht. gjeldende Lover, Forskrifter og Normer.

Tilknytningspunkt for elnett (NEK 400 og 399)

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL 1998) henviser i § 10 til normen NEK 400 som metode for utførelse av elektriske lavspenningsinstallasjoner. Det er siste gjeldende norm som skal legges til grunn. NEK 400:2014 gjelder fra 1. juli 2014 med overgangsregler gitt av DSB i publikasjonen Elsikkerhet nr. 85. Anlegg kan prosjekteres etter både 2010 og 2014 utgaven ut 2014. Fra og med 2015 gjelder bare 2014 utgaven.


Delnorm 823 Bolig i NEK 400:2014 har fire henvisninger til NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett. Måler blir en del av lavspenningsinstallasjonen og må derfor tilfredsstille krav i FEL og NEK 400:2014. Når elektroentreprenør skriver samsvarserklæring med FEL og NEK 400 må måler også sikres og tilpasses krav/ metoder i NEK 400:2014 del norm 823.

Dette gjelder for nye anlegg og ved større rehabilitering.


Følgende overgangsregler gjelder:
• Prosjektering etter både ny og gammel NEK ut 2014.
Kun prosjektering etter NEK 400:2014 fra 01.01.2015

• Ferdigstilling etter gammel NEK godtas ut 2015
Såfremt installasjon er planlagt i 2014 eller tidligere.

Det vil trolig komme en nærmere avklaring rundt NEK 399 i neste publikasjon av bladet ”Elsikkerhet”.

For øvrig gjelder følgende publikasjoner og retningslinjer:

REN bladene 4000 til 4005 er utarbeidet av REN sammen med norske nettselskap og NELFO. Disse REN bladene beskriver forhold knyttet til krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner. Det er det enkelte nettselskap som avgjør hvilke krav som skal settes til målepunktet for at en kunde skal få retten til å tilknytte seg nettet. Kan lastes ned på

http://www.ren.no/web/guest/publikasjoner




 

Les mer om:
     
   
     
 
Parallelle sider
• AMS
• Nettleie 2019
• For installatører
• Nytilknytning på eks. anlegg
• Forespørsel om nettilknytning
• Flytting
• Bestilling/Oppsigelse
• Kompensasjon
• Standard vilkår
• Leveringskvalitet
• Leveringsplikt
• Måleravlesning
• Elsertifikater
• Slik bytter du kraftleverandør
• ENØK
• Plusskunde
 
 
Vesterålskraft • Strandgata 47 • Postboks 103 • 8401 Sortland
kundeservice@vesteralskraft.no | www.vesteralskraft.no
Sentralbord: 761 12 501 (08:30-15:15)
 

2004-2019 system by NorNet as NorNet-10