Page 5 - Vesteraalskraft_aarsberetning_2013
P. 5
Vesterålskraft AS – Årsberetning 2013

ARBEIDSMILJØUTVALGET

Medlemmer:
Varamedlemmer (personlige):


Torbjørn Åsbakk (leder)
Karen Sofie Nicolaysen 

Karl Albrektsen
Halvard Pettersen

Kjetil Albrektsen
Erik Buset


Ove Alvestad (verneombud) 
Tommy Paulsen
(vakant) 

Odd Stephansen
Camilla Telnes
ADMINISTRATIV LEDELSE


Halvard Pettersen, administrerende direktør Vesterålskraft Nett AS 
Torbjørn Åsbakk, daglig leder Vesterålskraft Bredbånd AS


Karl Albrektsen, daglig leder Vesterålskraft Produksjon AS


Stig Abelsen, daglig leder Vesterålskraft Strøm AS

Torfinn Krey, prosesseier Plan Vesterålskraft Nett AS


Kjetil Albrektsen, prosesseier Drift Vesterålskraft Nett AS

Karen Sofie Nicolaysen, prosesseier Måle og Avregne Vesterålskraft Nett AS 

Erik Buset, økonomisjef Vesterålskraft Nett AS

5

   3   4   5   6   7