Page 4 - Vesteraalskraft_aarsberetning_2013
P. 4
Vesterålskraft AS – Årsberetning 2013

Organisasjonen

Organisasjonen


asjonenEIERFORHOLD


Vesterålskraft AS har en aksjekapital på kr 30,0 mill. fordelt på 1.000 aksjer á kr 30.000,-. 
Selskapet har følgende aksjonærer og aksjefordeling:Bø kommune 350 aksjer 

Sortland kommune 350 aksjer 
Øksnes kommune
300 aksjerSelskapet har forretningskontor i Sortland.
Vesterålskraftkonsernet er organisert etter en holdingmodell med Vesterålskraft AS som morselskap. Selskapet har ingen 
fast ansatte og formålet med virksomheten er å eie aksjer i respektive datterselskaper i konsernet.


Den monopolbaserte delen av konsernet (nettvirksomheten) er ivaretatt av heleid datterselskap, Vesterålskraft Nett AS som 
har en aksjekapital på kr 7,416 mill. Kraftproduksjon, fjernvarmeproduksjon og -leveranser er ivaretatt av heleid datterselskap, 

Vesterålskraft Produksjon AS, som har en aksjekapital på kr 20 mill. Innholdsleveranser innenfor bredbånd ivaretas av heleid 
datterselskap Vesterålskraft Bredbånd AS, som har en aksjekapital på kr 14 mill. Salg av strøm til sluttbruker gjøres i heleid 

datterselskap Vesterålskraft Strøm AS, som har en aksjekapital på kr 0,1 mill. Vesterålskraft AS har videre en 10% eierandel 
i Vesterålskraft Vind AS og en 34% eierandel i Elektro Installasjon AS pr 31/12/2013.

STYRET


Etter ordinær generalforsamling 06/06/2013 ble styret sammensatt slik:

kommune medlemmer
varamedlemmer (personlige)


Bø Anne Ma Vik
Svein Bruun

Viggo Johnsen (styreleder)
Tove Jakobsen


Sortland Hjørdis Henriksen
Bjørn Kleppestø 
Per Trygve Kongsnes (nestleder)
Ingebjørg Glad Pedersen 

Øksnes Theodor Lind Elisabeth Sørdahl

Evy Martinsen
Per Ole Larsen


Ansatte: Per Ivar Sørensen 1. Odd Are Sørensen

2. Tommy Paulsen


3. Ola Steinjord


Gøran Olsen
1. Odd Stephansen

2. Lars Ivar Mælen


3. Rolf Ingar JenssenValg av ansattrepresentanter til styret ble foretatt 15/06/2012.4

   2   3   4   5   6